Зала 306 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
1гр. Английски език от 8.30ч.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 306
1гр. Математика - Сем. упр. - от 8.00ч. до 10.30ч.
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 306

1гр./2гр. Специална педагогика и интегрирано образование - Сем. и пр. упр.
ас. М. Томова
Зала 304
Логопедия,II курс,IV сем.
2гр./1гр. Комуникативни нарушения при краниофациални малформации - Сем. и пр. упр.
ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 306
Специфични форми на обучение по математика и информатика за ученици с умствена изостаналост и аутизъм IIчаст - Сем. и пр. упр. от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
2гр. Математика - Сем. упр. от 10.30ч.
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ИД-Работа с групи
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Журналистически жанрове и формати - Лекция+упр.
ПМХК,I курс,II сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 306
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по математика при деца с увреден слух-Л
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Алтернативна комуникативна терапия - Сем. и пр. упр.
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
1/2 гр.Психолингвистика - Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 306
Методика на обучението по природни и обществени науки - Лекция
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2гр. Психолингвистика на развитието - Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION