Зала 304 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Мениджмънт на масовата и художествена комуникация - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
гл. ас. Б. Златанов
Зала 304
 
 
 

1гр./2гр. Специална педагогика и интегрирано образование - Сем. и пр. упр.
ас. М. Томова
Зала 304
Логопедия,II курс,IV сем.
2гр./1гр. Комуникативни нарушения при краниофациални малформации - Сем. и пр. упр.
ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Мениджмънт на масовата и художествена комуникация - Сем. упр.
ПМХК,III курс,VI сем.
гл. ас. Б. Златанов
Зала 304
1/2гр.Артикулац. нарушения-Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2грКомуник. наруш. при интелект. недостат.-Сем. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ИД-Интегриране на деца с проблеми
ПМХК,II курс,IV сем.
проф. М. Баева
Зала 304
ИД-Логопедични практики, базирани на доказателства за ефективност (Лекции и упр.)
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
1гр./2гр.Психодиагностика - Пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас.д-р Ан. Атанасова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Английски език
ПМХК,II курс,IV сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 304
1 гр. Английски език до 17.30ч.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Хр. Белева
Зала 304
1/2г.Наруш. на чет. и пис. - Сем. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION