Зала 303 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта - Лекция от 8.30ч
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 303
 
 
 
1гр.Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст - Сем. и пр. упр.
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Гергана Минковска
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
1 гр. Теория и практика на социално-психологическия тренинг - Пр. упр.
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Иванов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
1гр.Кризисна психологическа интервенция (Сем. упр.)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
ас. Хр. Монов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Теория и практика на социално-психологическия тренинг (15ч. лекции през първите 7 седмици)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Иванов
Зала 303
2гр.Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст - Сем. и пр. упр.
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Гергана Минковска
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Основи на физкултурата с дидактика - Лекция
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 303
Кризисна психологическа интервенция (15ч. лекции)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
ас. Хр. Монов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
ИД-Управление на конфликтите
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Иванов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Психология на развитието при увреден слух - през седмица от 14-15.30ч.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
Петя Ангелкова
Зала 303
Социално-психологически тренинг - Практ. упр.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
проф. д-р Ст. Иванов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
2гр.Теория и практика на социално-психологическия тренинг (Пр. упр.)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Иванов
Зала 303
ИД-Лечебен и спортен масаж - Лекция
ФВС,II курс,IV сем.
доц. д-р К. Костов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
2гр.Кризисна психологическа интервенция (Сем. упр.)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
ас. Хр. Монов
Зала 303
1/2гр. Възрастова психология на типичното и атипичното развитие - Сем. упр.
Спец. п-ка,I курс,II сем.
х.пр. Цветомира Ангелова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION