Зала 302 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Специфични форми на обучение по природни науки и екология за ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Лекция
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Методика на обучението по природни и обществени науки в НУВ - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 

1гр.Театр. изк-во и техн. на говора - Сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
ПНУП,I курс,II сем.
2гр. Дидактика - Сем. упр.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
1/2гр.Комуник. наруш. при интелект. недостат.-Пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
1гр.Дидактика - Сем. упр.
ФВС,I курс,II сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 302
 
 
 

2гр.Театрално изкуство и техника на говора - Сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
ПНУП,I курс,II сем.
1гр. Дидактика - Сем. упр.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Специфични форми на работа по математика и информатика за ученици с умствена изостаналост и аутизъм IIчаст - Лекция
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 302
Нарушения на четенето и писането - Пр. упр. - 1/2гр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Формиране на умения за разработване на проекти
Логопедия,II курс,IV сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Образователни технологии в начална училищна възраст - Сем. и пр. упр.
ПМХК,III курс,VI сем.
хоп. пр. Калина Азманова
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION