Зала 301 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
История на социалната педагогика - Лекции от 8.30ч.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 301
 
 
 
ИД-Философия
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. д-р Р. Пожарлиев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
Биомеханика и управление на движенията - Лекция - блоково на 18.03., 19.03, 25.03.2017г. от 9-18ч.
ФВС,II курс,IV сем.
проф. дмн Анастасия Пастирова
20ч. лекции и 15ч. пр. упр.
доц. д-р Димо Кръстев
10ч. лекции Зала 301
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Дидактика на техниката и технологиите - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Цанев
Зала 301
ИД-Игра и интеркултурна компетентност
ПНУП,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Философия - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. д-р Р. Пожарлиев
Зала 301
 
 
 
Биомеханика и управление на движенията - Практ. упр. - блоково на 26.03.2017г. от 9-18ч. и 01.04.2017г. от 9-13ч.
ФВС,II курс,IV сем.
проф. дмн Анастасия Пастирова
Зала 301
 
 
 
 
11:00-12:00
 

История на социалната педагогика - Сем. упр. - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 301 2гр/1гр Дидактология - Сем. упр.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 416
Соц. п-ка,I курс,II сем.
Конструктивно-приложни дейности - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Съвременен български език - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. Кр. Алексова
Зала 301
 
 
 
ИД-Феноменът "агресия" в детството
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
проф. д-р Р. Пенев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогическа психология - Лекция
НУПЧЕ,II курс,IV сем. Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. дпн Й. Янкулова
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Невропсихология и патопсихология - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Лингв. особености при усвояване на чужд ез. в детска възраст
НУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. Кр. Алексова
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Семейна психотерапия (Лекции и упр.)
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Т. Стоева
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION