Зала 230 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации - Лекция от 8.30ч.
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 230
Аудиовизуални и информационни технологии - Лекция от 8.30ч. от 28.02.2017г. през седмица
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Ю. Тодоров
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Артикулационни нарушения - Лекция
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 230
Математика - Лекция
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Неврофизиол. и неврологични заболявания-Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем. Логопедия,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Сравнително образование - Лекция
ПНУП,I курс,II сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 230
Психология на развитието - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. Б. Минчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Дидактика - Лекции от 01.03.2017г.
ПНУП,I курс,II сем.
доц. д-р Ил. Петкова
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Теория и история на художественото и естетическото възпитание - Лекция
Музика, II курс,IV сем. ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Н. Бояджиева проф. дпн Кл. Сапунджиева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Специална педагогика - Лекция
ПНУП,I курс,II сем. НУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 230
Педагогическа психология - Лекция
ПНУП,I курс,II сем. ИИ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Василка Баничанска
Зала 230
Театрално изкуство и техника на говора - Лекция през седмица
ПНУП,I курс,II сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Методика на педагогическата работа в часа на класа (Лекция)
ПНУП,I курс,II сем. ФВС,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION