SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables3.4.2017 г.
 

Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
(Пон - Пет)
 07:00-08:0008:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
ФНПППон  Ранна интервенция и фамилна терапия при деца с увреден слух - Практ. упр.Ранна интервенция и фамилна терапия при деца с увреден слух - Лекция Анат.,физиол. и патол. на орг. на слуха и речта с аудиология - Лекции в ИСУЛ от 14.30чАнат.,физиол. и патол. на орг. на слуха и речта с аудиология-в ИСУЛ-Пр.упр. 
ФНППВто ИД-Работа с родители на деца със СОП от 8.30ч.  Психология на развитието при увреден слух - ЛекцияТеоретични основи на слухово-речевата рехабилитация - Сем. упр.Теоретични основи на слухово-речевата рехабилитация - Лекция 
ФНППСря     Теорет. основи на слухово-речев. рехабилит.(През седм)-Пр. упр.Психология на развитието при увреден слух - през седмица от 14-15.30ч.ИД-Езикова култура от 15.30ч.  
ФНППЧет     ИД-Помощни технически средства в обучението на деца със СОПСоциално-психологически тренинг - Практ. упр.  Психология на развитието при увреден слух - Сем. упр. през седмица
ФНПППет Хоспитиране I частТекуща практика I част       
 07:00-08:0008:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (3.4.2017 г. 14:26)