SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables3.4.2017 г.
 

Псих.развУС-Пр.:Психология на развитието при увреден слух - през седмица от 14-15.30ч.  (1/2)
(G) Спец.СРРIIк,IVс:Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем. Сря [14:00-15:00]   (1)
(T) Петя Ангелкова:Петя Ангелкова
(R) 303 (Спец.-25д):Зала 303Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (3.4.2017 г. 14:26)