SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables3.4.2017 г.
 

Псих.разв.приУС:Психология на развитието при увреден слух - Лекция  (2/2)
(G) Спец.СРРIIк,IVс:Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем. Вто [12:00-13:00]...[13:00-14:00]   (2)
(T) Ц. Попзлатева:проф. д-р Ц. Попзлатева
(R) 414 (НУП-25 д.):Зала 414Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (3.4.2017 г. 14:26)