SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables3.4.2017 г.
 

Псих.развУС-Сем:Психология на развитието при увреден слух - Сем. упр. през седмица  (2/2)
(G) Спец.СРРIIк,IVс:Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем. Чет [17:00-18:00]...[18:00-19:00]   (2)
(T) Б. Алексова:д-р Б. Алексова
(R) 415 (НУП-25 д.):Зала 415Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (3.4.2017 г. 14:26)