ОТДЕЛ СТУДЕНТИ
  кабинет обслужва специалностите
Ася ЙОРДАНОВА

314

тел: 9706 243

Социална педагогика - бакалаври редовно обучение

Социална педагогика - бакалаври задочно обучение

Предучилищна педагогика с чужд език - бакалаври редовно обучение

Педагогика на масовата и художествената комуникация - бакалаври редовно обучение

Специална педагогика - бакалаври редовно обучение

Весела МАНОЛОВА 314

тел: 9706 244

Музика - бакалаври редовно обучение

Изобразително изкуство - бакалаври редовно обучение

Специална педагогика - бакалаври задочно обучение

     
     
Албена ДИМИТРОВА 314

тел: 9706 244

Предучилищна и начална училищна педагогика - бакалаври редовно обучение

Предучилищна и начална училищна педагогика - бакалаври задочно обучение

Начална училищна педагогика с чужд език - бакалаври редовно обучение

Логопедия - бакалаври редовно обучение

     
     
Валентина ЕДУАРД

314

тел: 9706 243

Чуждестранни студенти и докторанти

     
     
Лора ЧОРБАДЖИЙСКА

203

тел: 9706 203

След Дипломна Квалификация (СДК)

     

 

Приемно време
Понеделник

1000 - 1200

1400 - 1600

Вторник

1000 - 1200

1400 - 1600

Сряда

1000 - 1200

1400 - 1600

Четвъртък

1000 - 1200

1400 - 1600

Петък

1000 - 1200