Членове Учебни планове

доц. д-р

Татяна Борисова

проф. д-р

Стойка Здравкова

проф. д-р

Филип  Филев

доц. д-р

Здравка Новакова

доц. д-р

Илия  Илиев

доц. д-р

Здравко  Лалчев

доц. д-р

Илиана  Мирчева

доц. д-р

Любен Витанов

доц. д-р

Крася Каваклова

доц. д-р

Николай  Цанев

гл. ас.д-р

Елена Джамбазова

гл. ас.

Габриела Кирова

ст. ас.

Людмила Зафирова

ст. ас.

Анна Георгиева

ас.
ас.
Иван Душков
Далия Ал-Халил

 

Гергана Христова - инспектор