доц. д-р Габриела Кирова Ръководител-катедра
кабинет 401, тел: 02-9706-236

 проф. д-р Илиана Мирчева
кабинет 40
5, тел: 02-9706-288

 проф. д-р Крася Каваклова
кабинет 40
6-А, тел: 02-9706-266

 доц. д-р Николай Цанев
кабинет 410, тел: 02-9706-210

 доц. д-р Любен Витанов
кабинет 410, тел: 02-9706-210

 доц. д-р Татяна Борисова
кабинет 409, тел: 02-9706-277

 доц. д-р Елена Джамбазова
кабинет 40
6-А, тел: 02-9706-266

 доц. д-р Анна Георгиева
кабинет 409, тел: 02-9706-277

 гл. ас. д-р Илияна Симеонова
кабинет 406, тел: 02-9706-258
 

гл. ас. д-р Любка Алексиева
кабинет 404, тел: 02-9706-211 

гл. ас. д-р Иван Душков
кабинет 404, тел: 02-9706-211

 ас. Людмила Зафирова
кабинет 405, тел: 02-9706-288

 ас. Елка Ставрева
кабинет 406, тел: 02-9706-258

 ас. Далия Ал-Халил
кабинет 409, тел: 02-9706-277

 ас. Николина Танкушева
кабинет 406-А, тел: 02-9706-266

 ас. Елка Маринова
кабинет 406-А, тел: 02-9706-266