Членове  

ИНСПЕКТОРИ ОБСЛУЖВАЩИ СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ В ОКС „БАКАЛАВЪР“

 

Албена

Димитрова

каб. 314

тел. 02/9706244

Приемно време: понеделник, вторник и сряда: 10 – 12 ч. и 13 – 15 ч.

                                 четвъртък и петък: 10 – 12 ч.

Специалности:
Предучилищна и начална училищна педагогика  - бакалаври, редовно обучение
Предучилищна и начална училищна педагогика  - бакалаври, задочно обучение
Начална училищна педагогика с чужд език – бакалаври, редовно обучение

 

Весела
Манолова 

каб. 314

тел. 02/9706244

Приемно време: понеделник, вторник и сряда: 10 – 12 ч. и 13 – 15 ч.

                                 четвъртък и петък: 10 – 12 ч.
Специалност:

Физическо възпитание и спорт – бакалаври,  редовно обучение

 

 

ИНСПЕКТОРИ ОБСЛУЖВАЩИ СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ В ОКС „МАГИСТЪР“

Гергана Христова

каб. 401
тел. 02/9706212

Приемно време: понеделник, вторник, сряда и  четвъртък: 10 – 12 ч. и 13 – 14 ч.

                                 петък: 10 – 12 ч.

Магистърски програми:

Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф. бакалавър/ - задочно обучение, 5 сем. – 1 курс

Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф. бакалавър/ - задочно обучение, 5 сем. – 2 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф. бакалавър/ - задочно обучение, 5 сем. – 3 курс
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове - задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове - задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) – задочно обучение – 4 сем. – 1 курс
Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)  – задочно обучение – 4 сем. – 2 курс
Спортни дейности и туризъм – редовно обучение – 2 сем. – 1 курс

 

Антоанета
Ананиева

каб. 236

тел. 02/9706207

Приемно време: понеделник, вторник, сряда и  четвъртък: 10 – 12 ч. и 13 – 14 ч.

                                 петък: 10 – 12 ч.

Магистърска програма:

Начална училищна педагогика (за завършили  педагогически специалности или специалности с учителска правоспособност)

Милка

Белева

каб. 603

тел. 02/9706234

Приемно време: понеделник, вторник, сряда и  четвъртък: 10 – 12 ч. и 13 – 14 ч.

                                 петък: 10 – 12 ч.

Магистърска програма:

Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф. бакалавър/ - задочно обучение, 5 сем. - 2 курс

 

 

КУРСОВИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА УЧ. 2016 /2017 г.

Специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“

І курс -  ас. Людмила Зафирова, каб. 405, тел. 02/ 9706 - 288

ІІ курс - доц. д-р Анна Георгиева, каб. 409, тел. 02/ 9706 - 277

ІІІ курс - проф. д-р Илиана Мирчева, каб. 405, тел. 02/ 9706 - 288

ІV курс -  гл. ас. д-р Илияна Симеонова, каб. 406, тел. 02/ 9706 - 258

 

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно обучение

І курс -  доц. д-р Любен Витанов, каб. 410, тел. 02/ 9706 - 210

ІІ курс - проф. д-р Крася Каваклова, дмс,  каб. 406 – А, тел. 02/ 9706 - 266

ІІІ курс - доц. д-р Николай Цанев, каб. 410, тел. 02/ 9706 - 210

ІV курс – ас. Далия Ал-Халил, каб. 409, тел. 02/ 9706 - 277

 

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“,задочно обучение

І курс  - проф. д-р Крася Каваклова, дмс, каб. 406 – А, тел. 02/ 9706 - 266

ІІ  курс – гл. ас. д-р Любка Алексиева, каб. 404, тел. 02/ 9706 - 211

ІІІ курс - доц. д-р Николай Цанев, каб. 410, тел. 02/ 9706 - 210

ІV курс – ас. Далия Ал-Халил, каб. 409, тел. 02/ 9706 - 277

V курс - доц. д-р Любен Витанов, каб. 410, тел. 02/ 9706 - 210

        

Физическо възпитание и спорт

І  курс - ас. Николина Танкушева, каб. 406 – А, тел. 02/ 9706 - 266

ІІ  курс - ас. Николина Танкушева, каб. 406 – А, тел. 02/ 9706 - 266

ІІІ курс – гл. ас. д-р Иван Душков, каб. 404, тел. 02/ 9706 - 211

ІV курс - проф. д-р Крася Каваклова, каб. 404,  тел. 02/ 9706 – 266

 

 

КУРСОВИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОКС „МАГИСТЪР“ ЗА УЧ. 2016 /2017 г.

Начална училищна педагогика (за завършили  педагогически специалности или специалности с учителска правоспособност)
1-ви поток гл. ас. д-р Любка Алексиева, каб. 404, тел. 02/ 9706 - 211

2-ри поток доц. д-р Любен Витанов, каб. 410, тел. 02/ 9706 - 210

3-ти поток доц. д-р Николай Цанев, каб. 410, тел. 02/ 9706 - 210

4-ти поток проф. д-р Крася Каваклова, каб. 406 – А, тел. 02/ 9706 -266

5-ти поток доц. д-р Габриела Кирова, каб. 401, тел. 02/ 9706 - 266

 

Магистърска програма „Начална училищна педагогика“ /за завършили други специалности/ - първи курс

1-ви поток ас. Людмила Зафирова, каб. 405, тел. 02/ 9706 - 288

2-ри поток ас. Далия Ал-Халил, каб. 409, тел. 02/ 9706 - 277

3-ти поток доц. д-р Елена Джамбазова, каб. 406 – А, тел. 02/ 9706 - 266

 

Магистърска програма „Начална училищна педагогика“ /за завършили други специалности/ - втори курс

1-ви поток проф. д-р Илиана Мирчева, каб. 405, тел. 02/ 9706 - 288

2-ри поток доц. д-р Татяна Борисова, каб. 409, тел. 02/ 9706 - 277

3-ти поток доц. д-р Анна Георгиева, каб. 409, тел. 02/ 9706 - 277

 

Магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“ – първи курс

гл. ас. д-р Илияна Симеонова, каб. 406, тел. 02/ 9706 - 258

 

Магистърска програма „Спортни дейности и туризъм“

проф. д-р Крася Каваклова, каб. 406 – А, тел. 02/ 9706 - 266

доц. д-р Ирен Пелтекова, Ректорат, стая 120, тел. 02/ 944 27 49

 

Магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ /след професионален бакалавър/

гл. ас д-р Лора Спиридонова, каб. 507,  тел. 02/ 9706 - 221