Международна изложба по проекта ArtNet ще бъде представена в Културния център на гр. Лесковац, Сърбия от 03. 06. 2016 до 17. 06. 2016 г. Изложбата по проекта ArtNet се реализира с финансовата подкрепа на фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет и Културния център на град Лесковац. ArtNet е проект на катедра „Изобразително изкуство“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
     Автор и ръководител на проекта е проф. д-р Лаура Димитрова.
     Целта на проекта е да свърже художници-преподаватели, докторанти, млади учени, както художници и изкуствоведи от различни държави, различни висши училища по изкуство, културни центрове, организации, арт галерии, като даде възможност на участниците в проекта за изява, за споделяне на виждания и опит.


Участници в изложбата
Художници от Лесковац, Сърбия:
Югослав Станкович
Ана Петрович
Мария Петкович
Петар Спасич
Мария Спасич
Зоран Круль
Марко Вишич
Слободан Попович
Йован Попович
Гмитар Обрадович


Преподаватели и докторанти от катедра „Изобразително изкуство“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“:
Проф. д-р Стефан Алтъков
Проф. д-р Лаура Димитрова
Проф. д-р Бисера Вълева
Проф. д-р Орлин Дворянов
Проф. Буян Филчев
Доц. д-р Анна Цоловска
Доц. д-р Мая Димчева
Гл. ас. д-р Добрин Атанасов
Д-р Венцислава Стоянова
Виолета Апостолова, докторант

БРОШУРА