ОКС "МАГИСТЪР"
   
Магистърски програми  
Прием кандидатсване
класация - Държавна субсидиа - I  класиране
                      Държавна субсидиа - II класиране
                      Обучение срещу заплащане - I класиране
Разписи на занятия