ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

№ по ред

 

Области на висшето образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Магистър след бакалавър

с държавна субсидия

Магистър след бакалавър

срещу заплащане

Редовно

Задочно

Редовно

Задочно

 

І. Педагогически науки

 

 

 

 

 

1.2. Педагогика

 

 

 

 

1.       

Предучилищна и начална училищна педагогика

 

 

 

 

 

300

2.       

Социална педагогика

 

 

50

50

3.       

Специална педагогика

 

 

150

50

4.       

Логопедия

 

 

150

50

 

1.3. Педагогика на обучението по …

 

 

 

 

5.       

Музика

 

 

50

50

6.       

Изобразително изкуство

 

 

50

 

7.       

Физическо възпитание и спорт

 

 

50

50

 

VIII. Изкуства

 

 

 

 

 

8.2   Изобразително изкуство

 

 

 

 

8.       

Графичен дизайн

 

 

15

 

 

8.3. Музикално и танцово изкуство

 

 

 

 

9.       

Музикални медийни технологии и тонрежисура

 

 

15