МУЗИКА

 

Доц. д-р Адриан Георгиев - ръководител

Кабинет 219                      сл. тел. 02 9706 245

Петя Русева – инспектор

Кабинет 222                     сл. тел. 02 9706 246 

 

Преподаватели: основни дисциплини в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“; контакти.

1. Проф. дфн Томислав Дяков

- Литература за деца и юноши

-  Фолклористика

- Културна и социална антропология

- Текст и интерпретация в масмедиите и изкуството

Кабинет 220                     сл. тел. 02 9706 238     

2. Проф. д-р Ганка Неделчева

- Задължително пиано

- Иновационни подходи в началното инструментално обучение

Блок № 2 - Кабинет 523                       

3. Доц. д-р Адриан Георгиев

- Методика на обучението по музика

- Музикални компютърни технологии

- Виртуални студийни технологии

- Миди технологии и VSTi

Кабинет 219                       сл. тел. 02 9706 245

4. Доц. д-р Росица Тодорова

- Задължително пиано

- Полифония

Блок № 2 - Кабинет 524                     

5. Доц. д-р Таня Казанджиева

- Културна и социална антропология

- Литература и текст в медиите.

- Литература за деца.

- Съвременен български език

Кабинет 207                   сл. тел. 02 9706 276

6. Доц. д-р Людмила Велчева в дългосрочен отпуск

7. Гл. ас. д-р Боряна Мангова

- История на музиката.

- История на българската музика.

- Елементарна теория на музиката.

- Източноправославна музика.

Блок № 2 - Фонотека                     

8. Гл. ас. д-р Веселин Караатанасов

- Инструментознание.

- Компютърен нотопис.

- Музикален анализ.

- Симфонична оркестрация

Блок № 2 – МКЦ/Фонотека                  

9. Гл. ас. д-р Христо Карагаьозов

- Музикална естетика.

- История на джаза.

- Акустика.

- Звукотехника.

Блок № 2 – Студио 5

10. Ас. Десислава Бакалова

- Задължително пиано.

Блок № 2 - Кабинет 528                   

11. Ас. Драгомира Панова

- Литература за деца и юноши.

- Българска литература за деца и юноши.

- Чуждестранна литература за деца

Кабинет 207                    сл. тел. 02 9706 276

12. Ас. Теодорина Кожухарова

- Солфеж.

- Елементарна теория на музиката.

- Музикална психология.

Блок № 2 - Кабинет 518