гр. София  1574, бул.”Шипченски проход”№ 69А, ет. 3, зала 322

E-mail: library@fppse.uni-sofia.bg; тел. 02 9706 249

 

завеждащ библиотека : Бистра Дончева

библиотекар : Валентина Николова

 

Работно време: 

понеделник – петък : 8.30 – 17. 30 ч.
Читател на годината 2017 на библиотека „Начална и предучилищна педагогика“


Награждаване на победителите в конкурсите на Университетската библиотека и фейсбук страницата „Класически ЦУБър”


Библиотека „Начална и предучилищна педагогика“ отбеляза 30 години от присъединяването й към структурата на Университетската библиотека


Награждаване на победителите във фотоконкурса „Сесия в Университетската библиотека“ и в играта „Класически ЦУБър”


Литературно-фотографската изложба „Кадри към „Сън за щастие” на Пенчо Славейков” бе открита в библиотека „Филологии“


Информация и снимки

Награждаване от инициативата "Читател на годината - 2015", 29 март 2016 г., 13.00 часа във филиална библиотека "Начална и предучилищна педагогика"

Откриване на изложба "Книгата като медия", 29 март 2016 г., 13.00 часа във филиална библиотека "Начална и предучилищна педагогика"Награждаване и резултати от студентски фотоконкурс на тема: „Университетската библиотека и аз” - 09.03.2016 г.


Награждаване и резултати от конкурса „МЕСЕЦ АПРИЛ - МЕСЕЦ НА ДЕТСКАТА КНИГА“ - 2015 г.


Библиотека Начална и предучилищна педагогика обявява конкурс „МЕСЕЦ АПРИЛ - МЕСЕЦ НА ДЕТСКАТА КНИГА“ - 2015 г.