Есенни докторантски четения във ФНПП


На 18 и 19 ноември, 2016 г. във Факултета по начална и предучилищна педагогика се проведоха Есенни докторантски четения.
През първия ден над 50 докторанти от България, Гърция и Кипър, обучаващи се във ФНПП, взеха участие в двудневното събитие със свои доклади, които бяха издадени в електронен сборник. Участниците показаха и разказаха за своите научни търсения, както и за изводите, до които са стигнали в своите разработки. Осем от тях получиха сертификат за най-добре представени доклади на форума.
През втория ден Есенните докторантски четения преминаха в обучение на докторантите по две дисциплини от индивидуалния им учебен план - Основни принципи при разработването на дисертационен труд и Методология на разработването и публикуването на научна публикация.
Дейностите по Есенните докторантски четения във ФНПП се финансират по проект № 61 от на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“ за частично финансиране на научни или творчески форуми. ФНИ

Програма
Том I
Том II