проф. д-р Стефан Кирилов Алтъков ръководител на катедра

заместник декан на ФНПП

602 стая в. тел.233

 

Изобразително изкуство редовно обучение 

Бакалаври

Задължителни:

Живопис и цветознание

Избираеми:

Ателие Живопис

Художествена специализация Живопис

Маг.програма: Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

Задължителни:

Знакови проблеми на цветознанието

Маг.програма: Рекламен дизайн и педагогика

Задължителни:

Цветознание

Избираеми:

Цветът в изкуството

проф.Буян Йорданов Филчев

графично ателие

стая 600 А в.275

 Бакалаври: Изобразително изкуство редовно обучение 

Задължителни:

Графика и технологии:

Избираеми

Ателие Графика

Худ.специализация Графика;

 Маг.програма: Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство редовно обучение 

Задължителни:

Книгата като културен продукт

доц.д-р Орлин Панайотов Дворянов 610 зала

 Бакалаври: Изобразително изкуство редовно обучение 

Задължителни:

Акции и инсталации:

Хепънинг и пърформанс:

Теория на художествения образ

Избираеми

Ателие Неконвенционални форми Худ.специализация Неконвенционални форми

 Маг.програма: Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство редовно обучение 

Задължителни:

Семиотика на мултимедийните продукти

Избираеми:

Нов пластичен език на визуалните изкуства през ХХ век

 Бакалаври: Музика редовно обучение 

Избираеми: Концептуалната тенденция в съвременното изкуство 15+15

 Маг.програми: Музикална педагогика и Музикална педагогика-вокална или инструментална редовно обучение 

Избираеми: Концептуални тенденции в изкуството

доц.д-р Бисера Василева Вълева

стая 600 В в.263

 Бакалаври: Изобразително изкуство редовно обучение 

Задължителни:

Рисуване и композиция

Избираеми:

Ателие: Рисунка.

 Маг.програма: Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство редовно обучение 

Задължителни:

Основни тенденции и насоки в пластичния код на живописта през ХХ век

Избираеми:

Семиотика на живописното изображение

доц.д-р Милена Любенова Блажиева-Кирчева

стая 600 В в.263

Бакалаври: Изобразително изкуство редовно обучение

Задължителни:

История на световното изобразително изкуство

История на българското изобразително изкуство

Теория на художествения образ

Маг.програма: Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство редовно обучение 

Теория и знаковост на визуалните изкуства

Бакалаври: Музика

История на изобразителното изкуство

Бакалаври: Педагогика на масовата и художествена комуникация

Социокултурен контекст на изкуството

гл.ас. Мая Веселинова Димчева

стая 600 В в.263

 Бакалаври: Изобразително изкуство редовно обучение 

Задължителни:

Рисуване и композиция

Преддипломна педагогическа практика

Избираеми:

Ателие Иконопис

 Маг.програма: Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство редовно обучение 

Задължителни:

Иконата като текст

Избираеми:

Иконопис технология и практика

гл.ас. Паулина Георгиева Пелова

стая 600 В в.263

 Бакалаври: Изобразително изкуство редовно обучение 

Задължителни:

История на световното изобразително изкуство І и ІІ части

История на българското изобразително изкуство І и ІІ части

Текуща педагогическа практика Преддипломна педагогическа практика

 Маг.програма: Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство редовно обучение 

Задължителни:

Иконата като текст