ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

специалност „Изобразително изкуство” (варианти за кандидатстване)
По избор:

I. Вариант
Изпит с коефициент 2:
1. Събеседване 12 макс. бал
Конкурсният изпит се провежда под формата на изпит-събеседване, на който кандидат-студентите представят портфолио с авторски рисунки. Кандидат-студентите отговарят на следните въпроси:
1. Споделете впечатленията си от посетени у нас художествена изложба, музей, галерия или друга изява на художници.
2. Изяснете особеностите на творческия процес и изразните средства във Ваши творби, които сте представили на събеседването в оригинал.

Методически указания
В хода на събеседването се изясняват и интересите на кандидата по отношение на съвременния художествен живот. Кандидатът споделя своите впечатления и оценки от посетени изложби, галерии, музеи, според възможностите, с които разполага, за да се запознае с тях (в София или в страната). Поощрява се също самостоятелността на подбора и преценката, а не количеството на фактите.
Кандидатът представя свои творби, избрани по лична преценка в оригинал. Поощрява се умението му да изложи мотивирано и убедително идеите, намеренията и задачите, които са го ръководили при избора на един или друг проблем, тема, сюжет, жанр и т.н. при осъществяването на дадената творба.

ИЛИ

II.Вариант – матура с коефициент 2:
2. Български език и литература;
3. История и цивилизация;
4. Философски цикъл;
5. Английски език;
6. Немски език;
7. Френски език;
8. Испански език;
9. Италиански език;
10. Руски език;
11. География и икономика;
12. Химия и опазване на околната среда;
13. Биология и здравно образование
14. Математика;
15. Физика и астрономия


Повече информация
Art_button2

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
„ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“
(проф.д-р Ст.Алтъков)