ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

преподавател

сл.телефон

кабинет

Проф. д-р Стефан Кирилов Алтъков – ръководител катедра и зам. декан по научна художествена и проектна дейност

Живопис и цветознание,

Знакови проблеми на цветознанието

02 9706233

602

Проф. д-р Бисера Василева Вълева

Рисуване и композиция

02 9706263

600 В

Проф. д-р Лаура Иванова Димитрова

Декоративни изкуства и комбинаторика,

Теория на художествения образ,

 

02 9706275

600 А

Проф. Буян Йорданов Филчев

Графика и технологии, Графичен дизайн, Книгата като културен продукт,

Езикът на графичния дизайн и визуалната комуникация, Графичен дизайн и реклама 

02 9706275

600

Ателие – графика, 275 ІІет.

Ателие - графичен дизайн, 604 – VІ ет.

  

Доц.д-р Анна Илчева Цоловска

Скулптура и художествени конструкции,

Основни тенденции и насоки в пластичния код на скулптурата през ХХ век

 

Методи на проектиране в графичния дизайн

Визуална комуникация

02 9706235

609

Ателие – скулптура, 276 - ІІет.

Компютърна зала, 323 – ІІІ ет.

Доц.д-р Мая Веселинова Димчева

Текуща педагогическа практика

Педагогическа специализация в НК,СК,ГК.

Преддипломна педагогическа практика

Иконопис – технология и практика

02 9706235

609

Доц. Милена Любенова Блажиева-Кирчева

История на световното изобразително изкуство

История на българското изобразително изкуство

Социокултурен контекст на изкуството

02 9706263

600 В

Гл.ас.д-р Добрин Йорданов Атанасов

Концептуални форми

Софтуер за графичен за дизайн

Графичен дизайн и визуална комуникация

Изкуството на книгата

Аудиовизуални технологии в обучението

Подготовка и управление на проекти

 

02 9706261

600 Б

Гл.ас.д-р Снежина Колева Бисерова

Графика и технологии

Ателие Силиграфия

 

Дигитални графични техники

02 9706275

600 А

Ателие – графика, 275 ІІет.

Ателие - графичен дизайн, 604 – VІ ет.

 

Ас.д-р Венцислава Христова Стоянова

Рисуване и композиция (упр)

Теория на художествения образ (упр)

Художествена специализация: Декоративни изкуства (упр)

02 9706261

600 Б

Ас. Явор Спасов Грънчаров

Графичен дизайн и визуална комуникация (Пр. упр.)

Софтуер за графичен дизайн (упр)

Софтуер за графичен дизайн (упр)

 

02 9706275

600 А

Милка Таньова Белева

инспектор Учебна дейност

02 9706234

603