Проектът е финансиран

от Ромски образователен

фонд - Будапеща