HOME

 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – зала 513

 

 

Дата

 

8.30 - 13.00

 

14.00 – 19.00

 

1.

28.04.2007 г.

Доц. д-р С. Чавдарова

 

Интеркултурна компетентност

 

Доц. д-р С. Чавдарова

 

Интеркултурна компетентност

 

2.

29.04.2007 г.

Доц. д-р С. Чавдарова

 

Интеркултурна компетентност

 

Доц. д-р Н. Бояджиева

  Интеркултурно възпитание

3.

30.04.2007 г.

Доц. д-р Н. Бояджиева

 Интеркултурно възпитание

Доц. д-р Н. Бояджиева

 Интеркултурно възпитание

4.

01.05.2007 г.

д-р Й. Нунев

 

Педагогика на включването/десегрегацията в образованието на ромските деца/

 

В. Чапразов

 

История на ромите

 

5.

02.05.2007 г.

д-р Й. Нунев

 

Педагогика на включването/десегрегацията в образованието на ромските деца/

 

Доц. д-р М. Баева

 

Познавателни функции на продуктивните дейности в интеркултурна среда

 

6.

03.05.2007 г.

Учебна практика

 

 

Доц. д-р М. Баева

 

Познавателни функции на продуктивните дейности в интеркултурна среда

 

 

 

 

 

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – зала 514

 

 

Дата

 

8.30 – 13.00

 

14.00 – 19.00

1.

28.04.2007 г.

д-р Й. Нунев

 

Педагогика на включването/

десегрегацията в образованието на ромските деца/

 

д-р Й. Нунев

 

Педагогика на включването/ десегрегацията в образованието на ромските деца/

 

2.

29.04.2007 г.

 

Васил Чапразов

 

История на ромите

 

Доц. д-р Пл. Макариев

 

Интеркултурна комуникация

 

3.

30.04.2007 г.

Доц. д-р Пл. Макариев

Интеркултурна комуникация

 

Доц. д-р Пл. Макариев

Интеркултурна комуникация

 

4.

01.05.2007 г.

Доц. д-р С. Чавдарова

 
Дисусия

 

Доц. д-р С. Чавдарова

 
Дискусия

 

5.

02.05.2007 г.

Доц.д-р Т. Борисова

 

Подготовка за четене и писане на деца в мултикултурна образователна среда

 

Доц.д-р Т. Борисова

 

Подготовка за четене и писане на деца в мултикултурна образователна среда

 

6.

03.05.2007 г.

Учебна практика

Доц.д-р Т. Борисова

 

Подготовка за четене и писане на деца в мултикултурна образователна среда