ПЕТА ЕСЕННА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

 

ПРИЕМСТВЕНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО
НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.

125 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

Китен, 05 - 09 септември 2007 г.

 

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

 

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ

 

ПРОГРАМА

 

 

EN