ФАКУЛТЕТЕН КОМПЮТЪРЕН  ЦЕНТЪР


 
 
Факултетният компютърен център при Факултета по начална и предучилищна педагогика е създаден през 1994 г. с цел обучаване на студентите за работа със съвременните информационни технологии, подпомагане творческата и изследователска дейност на преподавателите и автоматизиране на административните процеси в сградата на факултета. Центърът поддържа и обслужва локалната факултетна мрежа и разполага с учебни зали обзаведени с 40 работни места.


  UNDER CONSTRUCTION