Socrates/ Erasmus ID N 67 256- IC- 1- 1998- 1- BG- Erasmus- EPS- 1

 

Малцина знаят, че първият договор на СУ Св. Климент Охридски с Европейската комисия в рамките на програмата СОКРАТ/ ЕРАЗЪМ всъщност е договорът между ФНПП и Университета KATHO- RENO в Белгия през 1999 г.

Този договор включваше както преподавателска и студентска мобилност, така и CDI (разработване на курс). Курсът е озаглавен Начални компетенции на включващия учител и съдържа няколко модула, разработени от екип участници в проекта от страните Белгия, Португалия, Австрия, Великобритания и България. На разположение е на електронен носител в Центъра за европейски изследвания по специална педагогика.

Координатор по проекта от страна на ФНПП бе проф. дпн Владимир Радулов. По този проект стана възможно обогатяването на материално- техническата база на ЦЕИСП и осигуряването на едногодишен абонамент за списание International Journal of Inclusive Education за 2002 г.

Партньорството с KATHO-RENO на ниво студентска и преподавателска мобилност продължава.