ПРОЕКТИ

 
„Изтъкаване” (WEAVE)
 
Картина на природата
imago2010
Виртуална лаборатория по образователен софтуер
Ромска култура и интеркултурно образование
RELAIS2

TEMPUS

PIRLS

Network of European Tertiary Level Educators (NETTLE)

Европейска академична мрежа”

European Lingua Trainer in Adult Education (ELTAE)

“Европейският преподавател по чужд език в образованието за възрастни”

Актуални билатерални споразумения на ФНПП в рамките на институционален договор на СУ “Св. Климент Охридски” и ЕК

№ 67 256- IC- 4- 2001- 1- BG- ERASMUS-EPS-1

Socrates/ Erasmus ID N 67 256- IC- 1- 1998- 1- BG- Erasmus- EPS- 1

Система за модулно обучение на лица с увреждания при оказване на съпътстваща подкрепа”

“Подготовката на специални педагози в процеса на евроинтеграция- Българо - Румънската перспектива”

Развитие на мрежа от центрове за професионално обучение и квалификация на млади хора с увреждания и на ресурсни учители за интегрирани ученици със специфични образователни потребности