Система за модулно обучение на лица с увреждания при оказване на съпътстваща подкрепа

 

Проектът се финансира по програма Leonardo da Vinci. Контрактор и основен партньор е неправителствената организация Асоциация за социални технологии с председател г-н Иван Ямболиев. Стартът на дейностите е предвиден за м. октомври 2004 г.

Основната цел на проекта е създаване на система за модулно обучение на лица с увреждания в осигуряването на съпътстваща подкрепа. Идеята е да се създаде web- базирана модулна система за обучение, която ще осигури на лицата с увреждания знания за различни аспекти на човешкия живот- медицина, психология, изкуство, култура, религия, социология, здравни диети и др., които ще ги помогнат в осигуряването на съпътстваща подкрепа за хора с подобни проблеми.

Целевите групи на проекта са:

       Този проект предвижда партнираща роля на ФНПП (в частност катедрата по Социална педагогика и социално дело) по всички задачи, предвидени в програмата за действие, в това число създаване на обучителни модули, апробирането им, разпространение на резултатите, участие в международни срещи и т.н.