ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР

 

Виртуалната лаборатория по образователен софтуер към Факултета по начална и предучилищна педагогика и Факултета по математика и информатика е уеб базирана система, на интернет адрес: http://edusoft-bg.com. Тя е разработка в рамките на проект с ръководител доц. д-р Здравко Лалчев по договор 137/2007 към НИС на СУ „Св. Климент Охридски”.

 Основна задача на лабораторията, на този етап, е да подпомага преподавателите, учителите в началното училище и детската градина и родителите при избор на образователен софтуер.

 Тя предлага на своите потребители възможност да се запознаят със съществуващи или в процес на подготовка софтуерни решения за обучение, които са разработени или адаптирани у нас.

Всеки софтуерен продукт е представен с: кратко описание от авторите му, рецензии от експерт и учител, оценка по определени критерии, демо версия, системни изисквания, целева група, предметна област на образователното съдържание, галерия.

  В системата има четири групи потребители:

- експерти, които могат да публикуват информация в отделни секции на сайта, да отговарят на въпроси във форума, да изпращат електронни писма до учителите и по между си;

- учители от детски градини, начални или средни училища и преподаватели от висши учебни заведения, които оценяват публикуваните софтуерни продукти и участват във форумите;

- потребители, които са родители или представители на фирми, разработващи образователен софтуер. Те могат да участват във форумите.

- гости.

Достъпът на първите три групи става с потребителско име и парола, което им дава повече права за ползване на системата.

 Към лабораторията има постоянно действащ съвет от есксперти – преподаватели от ФНПП и ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски”.  Задачата на съвета е да следи форумите за публикуване, които са общодостъпни на сайта и да отговаря на поставените там въпроси.

Основните секции на виртуалната лаборатория са:

Новини - В секцията се представят софтуерни продукти, които са в процес на разработка или предстои пускането им на пазар. Тук се публикуват и информация за семинари и конференции, свързани с образователния софтуер.

Статии - В секцията се публикуват статии от експертите по проблематиката, свързани с разработване и оценяване на образователен софтуер.

Софтуер -  В секцията се представят софтуерни продукти, публикувани в сайта. Те са систематизирани по вида на лиценза, предметна област на образователното съдържание, възрастова група.

Електронни материали - В секцията се публикуват електронни материали от преподаватели и учители.