„ИЗТЪКАВАНЕ”

(WEAVE)

 

Образователен проект за деца от 9-12 години с тема: „Изтъкаване” (WEAVE) на Европа: Артефакти, ценности и обмен – цикъл от културни събития и ателиета за откриване на културата и изкуството чрез текстилни и тъкани артефакти в Европа цели да срещне деца от 3 до 12- годишни възраст, семейства, училища, учители, собственици на музеи, университетски изследователи и студенти, дизайнери, художници, занимаващи се с текстил и тъкани за популяризиране на културното наследство чрез иновативен и неформален подход, учейки взимайки участие в дейности, опит със създаване неща на ръка и арт пърформанси.

 

ТУК може да намерите дванадесет  видео урока (workshop), които са предназначени за ползване от учители  преподаващи на деца  в  предучилищна и начална училищна възраст. Клиповете са разделени в зависимост от техниката и са препоръчителни за различни възрастови групи. Те са достъпни и могат да се използват в практическата  работа на учителите  и целта е да се популяризират   техниките -  тъкане, плетене и работа с филц. Учителски пакет.

Работата представена на тази уеб страница е подкрепена от Програма "Култура" (2007-2013) на Европейски съюз (Съгласие номер 2013-224/001-001 CU7 COOP7 - Проект номер 536132-CU-1-2013-1-IT-CULTURE-VOL121). Съдържанието на тази уеб страница е единствена отговорност на бенефициентските институции (тримата основни партньори) и не отразява мнението на Европейския съюз. ЕС не е отговорен използването на иформация, която се съдържа в този сайт.

За повече информация вижте сайта на проекта.

http://zigzagproject.eu/bg/

http://zigzagproject.eu/bg/sofia-university/

Партньори