VIII. ЕКИП НА ПРОЕКТА

За контакти:

1574 София, бул. “Шипченски проход” 69А

Тел. : +359 2 872 08 93

Факс: +359 2 872 23 21

E-mail: relais2bg@fnpp.uni-sofia.bg

 

Доц. д-р Нели Петрова – координатор на проекта

npetrova_dimitrova@abv.bg

Г-жа Милка Терзийска – асистент по проекта

milka_terziyska@abv.bg

 

Екипът на проекта:
 

Проф. дпн. Клавдия Сапунджиева - ръководител на Съвета за подкрепа по проекта, преподавател в Катедра "Социална педагогика и социално дело"
 

Доц. д-р Нели Петрова - експерт по проекта, преподавател в Катедра "Социална педагогика и социално дело"

npetrova_dimitrova@abv.bg
 

Проф. дпн. Виолета Борисова - експерт по проекта, преподавател в Катедра "Социална педагогика и социално дело"

violet_boris@abv.bg
 

Доц. д-р Нели Бояджиева - експерт по проекта, преподавател в Катедра "Социална педагогика и социално дело"
 

Гл. ас. д-р Марина Пиронкова - експерт по проекта, преподавател в Катедра "Социална педагогика и социално дело"

marinapiri@abv.bg
 

Гл. ас. д-р Стефан Стефанов - експерт по проекта, преподавател в Катедра "Социална педагогика и социално дело"

stfn_stfnv@yahoo.com
 

Ст.ас. Христина Оцетова - експерт по проекта, преподавател в Катедра "Социална педагогика и социално дело"

Kristi_O@abv.bg
 

Д-р Надя Стойкова - експерт по проекта, Институт по социални дейности и практики

nadya_s@mail.bg
 

Д-р Златка Ангелова- експерт по проекта, Институт по социални дейности и практики

zlatkaangelova@abv.bg
 

Милка Терзийска - асистент по проекта

milka_terziyska@abv.bg
 

Николета Константинова - асистент по проекта

nikikonstantinov@yahoo.fr

ç back