imago 2010

       дидактически материали

       разработване на учебни аранжименти

      образователни модули в областта на предучилищното и началното училищно образование

       модули за стимулиране на усвояването на речта от деца на мигранти

       различни публикации