imago 2010

        методи за (де)кодиране на картини

        учебно съдържание за разгръщане на картинната грамотност

        стимулиране на индивидуалните умения за (не)вербално изразяване

        придобиване на умение за четене на картини като мост между изучаването на първи и втори език

        формиране на усет за перспективността и за разнообразието от перспективи