Екип на проекта от българска страна

 

 

Софийски университет Св. Кл. Охридски

Факултет по начална и предучилищна педагогика

Ул. Шипченски проход 69А

1574 София

Тел.: (02) 9706 288, 9706 266

Факс: (02) 8722321

 

Доц. д-р Илиана Мирчева

iliana.mirtschewa@gmail.com

www.ilianamirtschewa.dir.bg

 

гл. ас. д-р Анна Георгиева

e-mail:georgieva76@abv.bg

 

Частни немски училища Ерих Кестнер, гр. София

http://www.kestnerschool.com/about.php

 

 

Лидия Захаринова

Юлиана Заркин