imago 2010

Изследване на възможностите за контакт с картини в предучилищна и начална училищна възраст и осъществяване на педагогически обрат на възгледите в тази насока за стимулирането на устойчиво учене:

        устойчиво образование за картинна грамотност

        (интер)културни компетенции при контакта с европейски картини

        преводи между различни картинни езици и картинни представи

        стимулиране на толерантност и идентифициране при контакта с картините

        засилване на участието в (картинно)грамотната и демократичната култура

        изграждане на база данни от картини за деца