2004

ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ В НАЧАЛНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Китен,  20 - 25 септември
20 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА София, 23 -24 ноември