2003

Изкуство и педагогика Китен 23-26 юни 2003 г.
   
Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика Китен 6 - 9 октомври 2003 г.