ОБЯВАКАНДИДАТСТВАНЕОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТИ

О Б Я В А

 

     

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс

за студентски практики по

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

за 2015 / 2016 г.

Втора селекционна процедура

Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява втора селекционна процедура за мобилност на студенти и докторанти с цел практика  по програма Еразъм+ за академичната 2015/2016 година.

Подробна информация относно възможностите за провеждане на практики, условията за кандидатстване и необходимите документи, са  публикувани на уеб-сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ (www.uni-sofia.bg) - Международна дейност - Еразъм+ - Практики.

 

Краен срок за кандидатстване:

15 октомври 2015 г., 17:00 часа

 

Отдел „Международна дейност и протокол“

Ректорат, стая 5,

тел.: 02/ 9308220, 9308416, 9308700