EEA Grants

Покана за набиране на предложения за действия за двустранно сътрудничество


Информация за Програма BG09 Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство по Финансовия механизъм на Европейското икономическо ространство

Общи условия и правила при предоставяне на финансови средства към бенефициентите по Програма BG09 Фонд за стипендии на ЕУП

При въпроси за EEA Grants се обръщайте към  доц. д-р Милен Замфиров

e-mail: daycare@abv.bg или m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg