УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Форма на обучение: редовна и задочна

 Предучилищна педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Начална училищна педагогика
Социална педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Медийна педагогика
Гражданско образование
Сравнително образование

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително изкуство
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език

 

Форма на обучение: самостоятелна

 Предучилищна педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Начална училищна педагогика
Социална педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Медийна педагогика
Гражданско образование
Сравнително образование

 

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително изкуство
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език

 

 

Заявление за включване в курс

Заявление за допускане до предварително обсъждане

Протокол за изпит

За въпроси, мнения и препоръки
 доц. дпн Милен Замфиров - координатор на докторантското училище
m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg