Отговорен счетоводител: Албена Вандова
стая: 237
тел.: (02)8722095; 029706214

Касиер: Людмила Карчова
стая: 221
тел.: 029706248