ИНСПЕКТОРИ

стая/тел

Обслужва

Ася
ЙОРДАНОВА

314

тел. 9706243

Социална педагогика - бакалаври редовно обучение
Социална педагогика - бакалаври задочно обучение
Предучилищна педагогика с чужд език - бакалаври редовно обучение
Педагогика на масовата и художествена комуникация - бакалаври редовно обучение
Специална педагогика - бакалаври редовно обучение

 

 

 

Весела
МАНОЛОВА

314

тел. 9706244

Музика  - бакалаври редовно обучение
Изобразително изкуство - бакалаври редовно обучение
Специална педагогика - бакалаври задочно обучение
Физическо възпитание и спорт - бакалаври редовно обучение

 

 

 

Албена
ДИМИТРОВА

314

тел. 9706244

Предучилищна и начална училищна педагогика  - бакалаври редовно обучение
Предучилищна и начална училищна педагогика  - бакалаври задочно обучение
Начална училищна педагогика с чужд език - бакалаври редовно обучение
Логопедия - бакалаври редовно обучение

 

 

 

Валентина 
ЕДУАРД

320

тел. 9706237

Чуждестранни студенти

 

 

 

Петя
РУСЕВА

222

тел. 029706246

Докторанти


Инспектори обслужващи магистърските програми във ФНПП:
инспектормагистърски програми
Гергана Христова
каб. 401
тел. 02/9706212
Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф.бакалавър/ - задочно обучение, 5 сем. – 1 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф.бакалавър/ - задочно обучение, 5 сем. – 3 курс
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Начална училищна педагогика – задочно обучение – 4 сем. – 1 курс
Начална училищна педагогика – задочно обучение – 4 сем. – 2 курс
Образователни технологии за развитие на ключови компетентности – редовно обучение – 2 сем. – 1 курс
Милка Белева
каб. 603
тел. 02/9706234
Педагогика на масовата и художествена комуникация, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Педагогика на масовата и художествена комуникация, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/, задочно обучение, 4 сем. - 1 курс
Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/, задочно обучение, 4 сем. - 2 курс
Предучилищна педагогика /за завършили специалности с учителска правоспособност/ - 2 сем. – задочно обучение – 1 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф.бакалавър/, задочно обучение, 5 сем. - 2 курс
Рекламен дизайн и педагогика - редовно обучение – 2 сем. – 1 курс
Рекламен дизайн и педагогика /за завършили други професионални направления/ - редовно обучение – 3 сем. – 1 курс
Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство – редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Музикална педагогика – редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Музикални мултимедийни технологии, задочно обучение, специалисти, 2 сем. - 1 курс
Музикални мултимедийни технологии /завършили други специалности/, задочно обучение, 3 сем. - 1 курс
Музикални компютърни технологии и тонрежисура – редовно обучение – 2 сем. – 1 курс
Михаела Димитрова
каб. 205
тел. 02/9706223
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието, редовно обучение, 3 сем. – 1 курс
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието, редовно обучение, 3 сем. – 2 курс
Логопедия, редовно обучение, 4 сем. – 1 курс
Логопедия, редовно обучение, 4 сем. – 2 курс
Логопедия, задочно обучение, 4 сем. - 1 курс
Логопедия, задочно обучение, 4 сем. - 2 курс
Педагогика на зрително затруднени, задочно обучение, 3 сем. - 1 курс
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, редовно обучение,2 сем. - 1 курс
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, редовно обучение,2 сем. - 2 курс
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, задочно обучение, 3 сем. 1 курс
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, задочно обучение, 3 сем. 2 курс
Специална педагогика, редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Специална педагогика, задочно обучение, 4 сем. - 1 курс
Специална педагогика, задочно обучение, 4 сем. - 2 курс
Слухово-речева рехабилитация, задочно обучение, 3 сем. - 1 курс
Антоанета Ананиева
каб. 236
тел. 02/9706207
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, задочно обучение, 3 сем. - 1 курс
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, задочно обучение, 3 сем. - 2 курс
Мениджмънт на социално-педагогическите дейности, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Мениджмънт на социално-педагогическите дейности, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Мениджмънт на социално-педагогическите дейности, редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Начална училищна педагогика (за завършили специалности с учителска правоспособност) – задочно обучение – 2 семестъра - 1 курс
Валентина Едуард
каб. 320
тел. 02/9706237
Магистърска програма Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/
Магистърска програма Специална педагогика /на английски език/
и всички чуждестранни студенти от магистърските програми.