Съобщение

ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ ТЕЗИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ КУРСА ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ЗАПОЧНАЛ ПРЕЗ НОЕМВРИ, 2018, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.09.2019 В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТА.

Съобщение

ЛЕКЦИИТЕ ЗА ТРЕТИ СЕМЕСТЪР/ПЪРВИ МОДУЛ/ НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 31.08.2019, 01.09.2019 И 02.09.2019 В ЗАЛА 601 НА ФАКУЛТЕТА.

СЪОБЩЕНИЕ

КУРСЪТ ПО СДК „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, ЗАПОЧВА НА 11.04.2019 Г. ОТ 9,00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТА.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КАТЕДРА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 • Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) и магистърска програма НУП (за завършили други специалности) – НА 26.03.2019 г. от 9:00 часа в зала 310.
 • Защити на дипломни работи – за магистърска програма НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) и магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение“  – НА 27.03.2019 г. от 10:00 часа в 514 зала.
 • Защити на дипломни работи – за СДК „Начална училищна педагогика“ – НА 27.03.2019 г. от 10:00 часа в ЗАЛА 514

График за допълнителна поправителна сесия в периода от 01.04.2019 г. до 12.04.2019 г.

Катедра „Специална педагогика и логопедия“

  Преподавател Ден/ Час/ Кабинет
1. проф. дпн Цветанка Ценова   08.04.2019 г., 11.30 ч., 210 каб.
2. проф. д-р Катерина Караджова   08.04.2019 г., 10.00 ч., зала 400
3. проф. дпн Мира Цветкова   10.04.2019 г., 12.00 ч.
4. проф. д-р Цанка Попзлатева   02.04.2019 г., 13.00 ч.
6. проф. д-р Стиляна Белчева, дм   04.04.2019 г., 9.00 ч., зала 304
7. проф. дпсн Нели Василева   02.04.2019 г. ,10.00 ч., 210 каб.
8. доц. д-р Неда Балканска   02.04.2019 г., 13.00 ч., 218 каб.
9. доц. д-р Емилия Евгениева,   02.04.2019 г., 13.00 ч., 218 каб.
10. доц. дпн Милен Замфиров изпитва и за доц. Снежана Томова   02.04.2019 г., 12.00 ч., 209 каб.
11. доц. д-р Данка Щерева   11.04.2019 г., 10.00 ч., 311 каб.
12. доц. д-р Катерина Щерева   08.04.2019 г., 12.00 ч., 215 каб.
13. гл. ас. д-р Пенка Шапкова   12.04.2019 г., 11.00-13.00 ч., 216 каб.
14. доц. д-р Анна Трошева   01.04.2019 г., 11.00 ч., 218 каб.
15. гл. ас. д-р Диана Игнатова   02.04.2019 г., 12.00 ч., 217 каб.
16. Гл. ас. д-р Елена Делева   01.04.2019 г., 10.00 ч., 215 каб.
17. ас. д-р Маргарита Томова   10.04.2019 г., 13.00 ч., 212 каб.

и

Гл. ас. д-р А. Атанасова – 09.04.2019 г.,  13.00 ч., зала 514

Катедра „Социална педагогика и социално дело“

  Преподавател Ден/ Час/ Кабинет
1. проф. дпн Клавдия Сапунджиева   02.04.2019 г., 10.00 ч., 232 каб.
2. проф. д-р Нели Бояджиева   02.04.2019 г. 13.00 ч., 411 каб.
3. проф. д-р Нели Петрова   09.04.2019 г., 10.30 ч., зала 416
4. Проф. д-р Ц. Коларова   02.04.2019 г., 12.00 ч., зала 601
5. доц. д-р Марина Пиронкова   05.04.2019 г., 13.00 ч., 412 каб.
6. доц. д-р Коста Герджиков   02.04.2019 г., 15.00 ч., 407 каб.
7. гл. ас. д-р Александър Ранев   04.04.2019 г., 10.00 ч., 316 каб.
8. гл. ас. д-р Цветослав Николов изпитва Андрагогика вместо доц. Чавдар Катански 02.04.2019 г., 9.30 ч., зала 504
9. Доц. д-р Маргарита Бакрачева /изпитва и за проф. Борис Минчев/  03.04.2019 г., 10.30 ч., 207 каб.

д-р Христина Христова – 10.04.2019 г., 14.00 г., зала 504

проф. дн Йоана Янкулова – 04.04.2019 г.,    16.30 ч., бл. 4, кабинет 403

Катедра „Начална училищна педагогика“

  Преподавател Ден/ Час/ Кабинет
1. проф. д-р Илиана Мирчева   02.04.2019 г. 10.00 ч.  405 каб.
2. проф. д-р Крася Каваклова   02.04.2019 г. 13.00 ч. 406-А каб.
3. доц. д-р Николай Цанев   11.04.2019 г. 13.00 ч. 308 зала
4. доц. д-р Любен Витанов   02.04.2019 г. 13.00 ч. 308 зала
5. доц. д-р Татяна Борисова   10.04.2019 г. 9.00 ч.  зала 309
6. проф. д-р Елена Джамбазова   08.04.2019 г. 10.00 ч. 406-А каб.
7. доц. д-р Анна Георгиева   10.04.2019 г. 9.00 ч.  309 зала
8. доц. д-р Габриела Кирова   09.04.2019 г. 10.00 ч. 401 каб.
9. гл. ас. д-р Илияна Симеонова изпитва и за доц. д-р Илка Бирова   02.04.2019 г. 11.00 ч. 406 каб.
10. гл. ас. д-р Любка Алексиева   01.04.2019 г. 10.00 ч. 404 каб.
11. гл. ас. д-р Иван Душков   02.04.2019 г. 10.00 ч. 404 каб.
12. ас. Гергана Христова   04.04.2019 г., 13.00 ч. 404 каб.
13. ас. Далия Ал-Халил   10.04.2019 г. 14.00 ч. 409 каб.
14. ст. преп. Ванина Петрова 05.04.2019 г., 13.00 ч., 414 зала

и

Проф. Ангел Ангелов – Езикознание – 11.04.2019, 10.00 ч., зала 303

Докт. Светослава Соколова – хоспитиране – 09.04.2019, 14.00 ч., зала 230

Сийка Стойчева – текуща педагогическа практика – 08.04.2019 г., 7.45 ч., в 109 у-ще

Катедра „Предучилищна и медийна педагогика“

  Преподавател Ден/ Час/ Кабинет
1. проф. д-р Лучия Малинова   08.04.2019 г., 10.00 ч., 509 каб.
2. Проф. д-р Божидар Ангелов   09.04.2019 г. 10.30 ч. 201 каб. или 501 каб.
3.  проф. д-р Весела Гюрова   01.04.2019 г., 12.00 ч., 507 каб.
4. проф. дн Радослав Пенев   04.04.2019 г., 9.00 ч. , 507 каб.
5. проф. д-р Любослава Пенева   01.04.2019 г., 12.00 ч., 510 каб.
7. доц. д-р Екатерина Софрониева   10.04.2019 г., 11.00 ч., 511 каб.
8. доц. д-р Розалина Енгелс   09.04.2019 г. 10.00 ч.,, 503 каб.
10. Доц. д-р Лора Спиридонова   01.04.2019 г., 10.00 ч., 507 каб.
11. Гл. ас. д-р Галина Георгиева 08.04.2019 г.,11.00 ч., 508 каб.  
12. гл. ас. д-р Милка Терзийска   02.04.2019 г., 12.00 ч. , 505 зала
13. ас. д-р Магдалена Стоянова   11.04.2019 г. , 14.00 ч., 507 каб.
14. ас. Гергана Минковска   09.04.2019 г., 13.30 ч., в 119 у-ще
16. Ас. Гергана Михайлова   08.04.2019 г., 11.00 ч., каб. 509
17. Гл. ас. д-р Тодор Петев   10.04.2019 г., 14.00 ч., каб. 509

и

докт. Снежана Ист. Радева, 05.04.2019 г. ,  10:00 ч. в 510 каб.

за спец. ПМХК :

Гл. ас. д-р Никола Вангелов –08.04.2019г., 13.00 ч. в 13 зала ФЖМК,

.

Катедра „Визуални изкуства“

  Преподавател Ден/ Час/ Кабинет
1. проф. д-р Стефан Алтъков   08.04.2019 г., 10.00 ч., 602 зала
2.   проф. д-р Бисера Вълева 08.04.2019 г., 10.00 ч.,  606 зала
3. проф. д-р Лаура Димитрова   01.04.2019 г., 10.00 ч.,  608 зала
4. доц. д-р Милена Блажиева   04.04.2019 , 14.00 ч., 600-в каб.
5. проф. Буян Филчев   03.04.2019 г. 10.00 ч.,  Графично ателие
6. гл. ас. д-р Добрин Атанасов   03.04.2019 г.  610 каб.
7. Доц. д-р Мая Димчева 04.04.2019 г. 12.00 ч.  
8. Проф. д-р Орлин Дворянов   09.04.2019 г. 11.00 ч. 610 зала

Катедра „Музика“

  Преподавател Ден/ Час/ Кабинет
1. проф. д-р Адриан Георгиев   09.04.2019 г., 11.30 ч., бл. 2 Фонотека
2. проф. д-р Ганка Неделчева   11.04.2019 г., 11.00 ч., бл. 2 Фонотека пиано
3. д-р Ралица Димитрова 11.04.2019 г., 11.00 ч., бл. 2 Фонотека пиано
4. ас. Десислава Бакалова 11.04.2019 г., 11.00 ч., бл. 2 Фонотека пиано
5. доц. д-р Росица Тодорова   15.04.2019 г. 11.00 ч.,  бл. 2, 518 зала (Полифония) 11.04.2019 г. 11.00 ч., бл. 2 Фонотека (пиано)  
6. гл. ас. д-р Хр. Карагьозов   10.04.2019 г., 9.00 ч. , бл. 2, студио 5
7. проф. д-р Румен Байрактаров   03.04.2019 г., 10.00 ч. бл. 2
8. гл. ас. д-р Боряна Мангова   10.04.2019 г., 9.00 ч. бл. 2, Фонотека
9. ас. Драгомира Панова   09.04.2019 г., 11.30 ч., зала  311, ФНОИ
10. ас. Десислава Тилева   03.04.2019 г., 12.00 ч., зала 504, ФНОИ
11. Доц. д-р Таня Казанджиева /изпитва и за  проф. Т. Дяков/   03.04.2019 г., 10.00-10.30 ч., каб. 207, ФНОИ
12. Светла Цветкова   11.04.2019 г., 12.00 ч. , Бл. 2, Фонотека
13. д-р Марина Апостолова   11.04.2019 г., 13.00 ч., бл. 2, 518 зала
14. д-р Силвана Каргьозова 03.04.2019 г., 10.00 ч., 323-а комп. зала ФНОИ

Физическо възпитание и спорт

ИМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДИСЦИПЛИНА ДАТА ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
1 доц. д-р Боряна Туманова МП Плуване 03.04.2019 г. 9.00 ч. Зала 209А Ректорат
2 доц. д-р Ирен Пелтекова МП Баскетбол 01.04.2019 г. 10.30 ч. Зала 209А Ректорат
3 доц. д-р Ирен Пелтекова МП Хандбал 01.04.2019 г. 11.30 ч. Зала 209А Ректорат
4 гл. ас. д-р Петър Колев МП Волейбол 11.04.2019 г. 9.00 ч. Биологически факултет – кабинет
5 гл. ас. д-р Иванка Кърпарова МП Лека атлетика 05.04.2019 г. 13.30 ч. Зала 209А Ректорат
6 доц. д-р Евгени Йорданов ТМСП 04.04.2019 г. 9.30 ч. Зала 209А Ректорат
7 доц. д-р Евгени Йорданов ИД Тенис 08.04.2019 г. 9.00 ч. Тенис комплекс Духовна семинария
8 гл. ас. д-р Боряна Митрева ИД Сп. усъвършенстване Баскетбол 10.04.2019 г. 9.00 ч. ст. „Академик“
9 гл. ас. д-р Мина Антонова ИД Сп. усъвършенстване Волейбол 15.04.2019 г. 14.00 ч. Салон №1 на Биологически факултет
10 доц. д-р Георги Игнатов Методика на обучението по физич. възп. на ученици IX-XII кл. 09.04.2019 г. 9.00 ч. Зала 209А Ректорат
11 доц. д-р Георги Игнатов Методика на обучението по физич. възп. на ученици V-VIII кл. 09.04.2019 г. 9.00 ч. Зала 209А Ректорат
12 доц. д-р Георги Игнатов МП Футбол 09.04.2019 г. 9.00 ч. Зала 209А Ректорат
13 доц. д-р Георги Игнатов ИД-Сп. усъвършенстване Футбол 09.04.2019 г. 9.00 ч. Зала 209А Ректорат
14 проф. д-р Костадин Костов ИД-Изправителна гимнастика 03.04.2019 г. 13.30 ч. Център КТ Ректорат
15 проф. д-р Костадин Костов Основи на кинезитерапията 02.04.2019 г. 13.30 ч. Център КТ ФНОИ
16 проф. д-р Костадин Костов ИД-Лечебен и спортен масаж 03.04.2019 г. 13.30 ч. Център КТ Ректорат
17 доц. д-р Антон Хиджов ИД-Организация и методика на туристическата дейност 02.04.2019 г. 10.00 ч. Зала 209А Ректорат

Резултати от конкурса по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

https://www.mon.bg/bg/100542/

Класирали се:

 1. № 6/08.03.2019 г.  –ПД 4 – 152 т.
 • № 3/08.03.2019 г. – ПД 4 – 133 т.
 • № 7/08.03.2019 г. – ПД 4 – 122 т.
 • № 8/08.03.2019 г. – ПД 4 – 85 т.
 • № 9/08.03.2019 г. – ПД 4 – 81 т.
 •  № 5/07.03.2019 г. – ПД 4 – 80 т.

Некласирали се:

 1. №1/06.03.2019 г. – ПД 4 – 78т.
 2. № 4/07.03.2019 г. – ПД4 – 61 т.
 3. № 2/06.03.2019 г. – ПД 4 – 58 т.

            Няма постъпили кандидатури за млади учени.

ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ДА ПОДПИШАТ ДЕКЛАРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“: https://www.mon.bg/bg/100542/

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОПЪЛВАТ В КАБИНЕТ № 222 НА ФНОИ

ОТ 14.03. ДО 15.03.2019 г., КРАЕН СРОК ДО 16.00 ч.

КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ / https://www.mon.bg/bg/100542/

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА обявява конкурс за подбор на млади учени и пост-докторанти за работа в екип по проекти  в научните области на ФНОИ /1.2 Педагогика ;1.3 Педагогика на обучението по ..;8.2 Изобразително изкуство  ;8.3 Музикално и Танцово изкуство /

 1. 2 места за новоназначени млади учени /МУ/ с месечно възнаграждение за 4 часов работен ден с месечно възнаграждение  до  500.00лв. /МУ4/
 2. 6 места за пост докторанти за 4 часов работен ден с месечно възнаграждение до 850.00 лв. /ПД4/

          В конкурса могат да участват български граждани и граждани на ЕС,  отговарящи на критериите на Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ за млад учен / получаване на първа магистърска степен след 30.09.2009г / и пост-докторант / получаване на ОНС „Доктор“  след 30.09.2014г/.

Кандидатите трябва да представят до 17.00 ч. на 08.03.2019 г. в електронен вариант или на хартиен носител :

 1. Заявление за участие в конкурса (за пост-докторанти или млади учени, като се посочва времетраенето на работния ден от 4 часа) или заявление за допълнително възнаграждение (за вече назначени млади учени).
 2. Автобиография   или CV– европейски формат.
 3. Копия от диплома за първа магистратура за МУ или за  ОНС „Доктор“ за ПД; трудов договор за  щатни преподаватели в СУ“Св.Климент Охридски“
 4. Списък с публикации.
 5. Списък за участие в национални и международни проекти, специализации и научни конференции с доклад/научно съобщение у нас и в чужбина.
 6. Проект с  план на работата за една година, евентуалното издание с публикацията на резултатите, както и предложения за по-нататъшното ѝ продължаване в рамките на още две години (до 3 стандартни страници).

   В електронен вариант документите са изпращат на адреси: p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg;   altukov@uni-sofia.bg,

На хартиен носител: Факултет по науки за образованието и изкуствата, ст.222 Петя Русева

Адрес:гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69А

Критерии за предварителен подбор:

1.МУ4

Критерий Точки
1 Защитена първа магистърска теза 5
2 Публикации по темата на магистърската теза 5 точки на публикация
3 Публикации извън темата на магистърската теза 3 точки на публикация
4 Участие в проекти: МОН, оперативните програми или други национални и международни научни институции 3 точки на проект
5 Участие в проекти на ФНОИ 3 точки на проект
6 Участие в научна конференция с доклад/научно съобщение 2 точки
7 Оригиналност, значимост и изпълнимост на предложения проект  до 20 точки

2.ПД4

Критерий Точки
1 Защитена дисертация 10
2 Публикации по темата на дисертацията или магистърската теза 5 точки на публикация
4 Публикации извън темата на дисертацията или магистърската теза 3 точки на публикация
5 Участие в проекти: МОН, оперативните програми или други национални и международни научни институции 3 точки на проект
7 Участие в проекти на ФНОИ 3 точки на проект
8 Участие в научна конференция с доклад/научно съобщение 2 точки
9 Оригиналност, значимост и изпълнимост на предложения проект  до 20 точки

        Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12.03.2019 г., като до интервю с комисията по подбора ще бъдат поканени кандидати с равен брой точки  .Интервюто ще се проведе на 12.03.2019 г. от 11.00 ч. в 201 кабинет от комисията за Факултет по науки за образованието и изкуствата .  Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени на 13.03.2019 г. след 15.30ч. С всички  одобрени кандидати ще бъде задвижена процедура според Правилника на СУ за подписване на  срочни трудови договори за 4 часова заетост или допълнителни споразумения/за щатни на СУ/ .

Изтегли заявление

Допълнителна поправителна сесия

За всички студенти IV курс, на които предстои да завършат през юни  2019 г., и имат невзети или неположени изпити от предходни учебни години, се обявява допълнителна поправителна сесия в периода от 01.04.2019 г. до 12.04.2019 г. Срок за подаване на молби  за допускане до изпит (с вписани в нея дисциплина/и и преподавател/и) от 11.03. до 18.03.2019 г., при съответния инспектор учебна дейност.