Начало

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика, който е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Новини

25.02.2019 / ФАКУЛТЕТ

СЕДМИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ 17 МАЙ 2019 ГОДИНА

КАТО ЧАСТ ОТ МАЙСКИТЕ ДНИ НА КУЛТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, КАТЕДРА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ ОРГАНИЗИРА СЕДМИЯ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ (ОТ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН, РЕДОВНА ИЛИ ЗАДОЧНА ФОРМА...
Прочетете още
12.02.2019 / ФАКУЛТЕТ

ПОКАНА

На 21.02.2019 г. от 16.00 часа в зала 313 на ФНОИ, ще се проведе среща на Експертната група към НАОА със студентии докторанти от ФНОИ. Заповядайте!
Прочетете още
04.02.2019 / ФАКУЛТЕТ

Важно!

До студентите I курс ОКС Магистър, по МП „Специална педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение. Лекциите за летен семестър ще започнат на 12.03.2019 г., от 10.00 ч., с проф....
Прочетете още
24.01.2019 / ФАКУЛТЕТ

Съобщение

Във връзка с тържественото официално връчване на дипломите на завършилите студенти от ОКС "Бакалавър" – випуск 2018, на 29.01.2019 г. администрацията на ФНОИ НЯМА да обслужва студенти и преподаватели. Плащането...
Прочетете още
23.01.2019 / ФАКУЛТЕТ

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява прием за летния семестър на уч.2018/2019 г в следните магистърски програми срещу заплащане

- Специална педагогика /на английски език/, 3 семестъра, редовно обучение - Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език), 2 семестъра, редовно обучение - Логопедия /за чужденци от други специалности/,...
Прочетете още
15.01.2019 / ФАКУЛТЕТ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 29 януари 2019 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе тържествен Факултетен съвет за връчване дипломите на завършилите...
Прочетете още
15.01.2019 / ФАКУЛТЕТ
Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2019/2020 година (срок за електронно кандидатстване: от 20 февруари 2019г. до 06 март 2019г.)
Прочетете още

СУ ФНОИ