Инспектори студенти

ИНСПЕКТОРИ стая/тел Обслужва
Ася
ПОПОВА
314 / тел. 9706243 Социална педагогика – бакалаври редовно обучение
Социална педагогика – бакалаври задочно обучение
Предучилищна педагогика с чужд език – бакалаври редовно обучение
Медийна педагогика и художествена комуникация– бакалаври редовно обучение
Специална педагогика – бакалаври редовно обучение
     
Весела
МАНОЛОВА
314 / тел. 9706244 Музика  – бакалаври редовно обучение
Изобразително изкуство – бакалаври редовно обучение
Специална педагогика – бакалаври задочно обучение
Физическо възпитание и спорт – бакалаври редовно обучение
     
Албена
ДИМИТРОВА
314 / тел. 9706244 Предучилищна и начална училищна педагогика  – бакалаври редовно обучение
Начална училищна педагогика с чужд език– бакалаври редовно обучение
Логопедия – бакалаври редовно обучение
     
Валентина
ЕДУАРД
320 / тел. 9706237 Чуждестранни студенти
Предучилищна и начална училищна педагогика  – бакалаври задочно обучение
     
Петя
РУСЕВА
222 / тел. 9706246Докторанти