Разписи на занятия

ОКС БАКАЛАВЪР

Редовно обучениеЗадочно обучение
Летен семестър на учебната 2018-2019 г.
Зимен семестър на учебната 2018-2019 г.
Летен семестър на учебната 2018-2019 г.

ОКС МАГИСТЪР

Редовно обучениеЗадочно обучение

Летен семестър на учебната 2018-2019 г.

Зимен семестър на учебната 2018-2019 г.