СЪОБЩЕНИЕ

КУРСЪТ ПО СДК „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, ЗАПОЧВА НА 11.04.2019 Г. ОТ 9,00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТА.