Резултати от конкурса по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

https://www.mon.bg/bg/100542/

Класирали се:

  1. № 6/08.03.2019 г.  –ПД 4 – 152 т.
  • № 3/08.03.2019 г. – ПД 4 – 133 т.
  • № 7/08.03.2019 г. – ПД 4 – 122 т.
  • № 8/08.03.2019 г. – ПД 4 – 85 т.
  • № 9/08.03.2019 г. – ПД 4 – 81 т.
  •  № 5/07.03.2019 г. – ПД 4 – 80 т.

Некласирали се:

  1. №1/06.03.2019 г. – ПД 4 – 78т.
  2. № 4/07.03.2019 г. – ПД4 – 61 т.
  3. № 2/06.03.2019 г. – ПД 4 – 58 т.

            Няма постъпили кандидатури за млади учени.

ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ДА ПОДПИШАТ ДЕКЛАРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“: https://www.mon.bg/bg/100542/

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОПЪЛВАТ В КАБИНЕТ № 222 НА ФНОИ

ОТ 14.03. ДО 15.03.2019 г., КРАЕН СРОК ДО 16.00 ч.