Допълнителна поправителна сесия

За всички студенти IV курс, на които предстои да завършат през юни  2019 г., и имат невзети или неположени изпити от предходни учебни години, се обявява допълнителна поправителна сесия в периода от 01.04.2019 г. до 12.04.2019 г. Срок за подаване на молби  за допускане до изпит (с вписани в нея дисциплина/и и преподавател/и) от 11.03. до 18.03.2019 г., при съответния инспектор учебна дейност.